Home / Surface Studio / Surface Studio 2 Plus

Surface Studio 2 Plus

Đánh giá thông số kỹ thuật Surface Studio 2 Plus giá rẻ

Surface Studio 2 Plus

Trở lại với ngày 12/10/2002, vào ngày này Microsoft đã cho ra mắt hàng loạt sản phẩm Surface của mình. Trong đó, Microsoft Surface Studio 2 Plus là sản phẩm bất ngờ ra mắt ngoài dự đoán của giới công nghệ. Bởi trước đó, nhiều người đã cho rằng thế …

Read More »